UPPI

UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM
1 Al Hami Husain bin Suhaimi Ketua Unit 04-6521062
2 Azmi bin Abdul Hamid Pen. Pengarah j-QAF 04-6521063
3 Muhammad Lukman bin Ismail Pen. Pengarah Pengurusan GPI (M) 04-6521060
4 Mohd Rozee bin Abdul Razak Pen. Pengarah Pendidikan Islam Teras (R) 04-2630064
5 Yusoff bin Bahari Pen. Pengarah Pengajian Islam Elektif 04-2630064
6 Azhari bin Ahmad Pen. Pengarah Bahasa Arab 04-6521061
7 Mat Hanipah bin Mat Zain Penyelia Kanan Pengurusan GPI (R)
8 Penyelia Data dan Maklumat
9 Shamsuzalila binti Abu Bakar Pembantu Tadbir
10 Mohd Fazli bin Saari Pembantu Tadbir

FUNGSI UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM
 • menyelaras, mengurus dan menilai serta mengawal perlaksanaan operasi dan hala tuju pengajian Islam elektif dan Bahasa Arab
   
 • menyelaras, mengurus dan menilai serta mengawal perlaksanaan operasi dan hala tuju pendidikan Islam dan Bahasa Arab
   
 • menyelaras dan mengurus program pemantauan pelaksanaan dasar pendidikan Islam dan Bahasa Arab
   
 • menyelaras dan mengurus keperluan, penempatan dan pertukaran guru pendidikan Islam dan guru Bahasa Arab
   
 • menyelaras dan mengurus program peningkatan profesionalisme pegawai, guru pendidikan Islam dan guru Bahasa Arab
   
 • menyelaras dan mengurus berkaitan program-program KPM
   
 • mengurus isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan Islam dan Bahasa Arab
   
 • menyelaras dan mengurus mesyuarat penyelarasan program pendidikan Islam dan Bahasa Arab
   
 • mengumpul, menganalisa dan mengurus data dan maklumat yang berkaitan dengan dasar perlaksanaan Pendidikan Islam dan Bahasa Arab